Quartz

 • NOTE: Perhaps all quartz services should be handled from only one server. Today all quartz services are executed on several servers (example: jicky, lapidus, brut, sell…)
 • JBossService: /usr/java/EnterprisePlatform-4.3.0.GA/jboss-as/server/production/deploy/quartzservice.sar
 • configurationsfil: /usr/java/EnterprisePlatform-4.3.0.GA/jboss-as/server/production/deploy/quartzservice.sar/META-INF/jboss-service.xml
 • Job-xml filer: /usr/java/EnterprisePlatform-4.3.0.GA/jboss-as/server/production/conf_quartz
 • sökvägen till job xml filerna måste anges korrekt i jboss-service.xml
How to
 • QuartzLayer där man skapar Java filerna som används till jobben är ett eget projekt och den service som anropas härifrån måste ha samtliga Java filer ifrån client-generationen i ett eget paket för att det ska fungera korrekt. Projektets bin mapp flyttas över till quartzservice.sar vid deploy av ny kod. OBS! Hela mapp strukturen under bin ska med: com\docu\quartz\*
 • Ta bort ett jobb ifrån schemaläggningen:
  • byt filändelse på jobbets xml-fil till txt, endast xml filer läses in
  • Toucha quartzservicens jboss-service.xml efter det deployas alla quartzjob om (kan ta någon minut) och man behöver inte starta om servern
 • Lägg till ett jobb i schemaläggningen:
  • samma som ovan men tvärtom
Tutorial calling AOB WS
 1. Compile and export WS (use package name as the folder named below)
 2. Create folder in QuartzLayer (com.docu.ws.clients.aob)
 3. Put ALL generated files (java) into above dir
 4. Create “aob_job.xml” which shall be placed in /usr/java/EnterprisePlatform-4.3.0.GA/jboss-as/server/production/conf_quartz/
 5. Create “AOBTestJob.java” (in com.docu.quatz.job)
 6. Change quartservice.sar, delete the “com” package and replace it
 7. touch …/quartzservice.sar/META-INF/jboss-service.xml
 
quartz.txt · Last modified: 2010/11/24 09:49 by mos
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki