1. XOIS Adm
  2. Dubbellklicka i Description och välj Report File Store
  3. Klicka på Run !
  4. Tryck F7 (Sök)
  5. Skriv in Compid
  6. Tryck F8 (Visa)
  7. Ställ dig på den rad som ska bort och klicka på det röda krysset i menyn. (Remove Record)
  8. Tryck F10 (spara)

RType=122 (bild)

 
koppla_egna_kunders_bild_till_ki_via_xois.txt · Last modified: 2010/12/16 11:48 by 172.16.110.121
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki